.
Adigabze.net
dama
1 шашк -
şаşķ (Otomatik Latin)
ʃaːʃк (IPA test)

2 1 шашк1э, дамэ, 2 дэхуэхын, 3 хуэмыхьыжын -
1 şаşće, dаme, 2 dexwıexın, 3 xwıemıhıjjın (Otomatik Latin)
ʔ ʃaːʃt͡ʃʼ/kʼa, daːma, 2 daxʷaxən, 3 xʷaməħəʒən (IPA test)
sayfa üretim süresi:0.00032